31

دانلود ویدیوی فيلمي هولناك از چرخاندن جوانان در خيابان (فیلم) از آپارات

فيلمي هولناك از چرخاندن جوانان در خيابان نيروهاي انتظامي جوانان دستگير شده را در شهر مي چرخانند آنها را در حضور ساير مردم تحقير كرده و كتك ميزنند و اين جوانان را وادار ميكنند صداي گاو و گوسفند از خودشان در بياورند و به زور برگ درختان را بخورند. با اين وصف فقط خدا ميداندكه در زندانها چه بر سر جوانان آزاديخواه مي آورند .
۰۵:۱۵:۳۹, ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
اپارات