18

دانلود ویدیوی آزمایش سنسور یابنده دوربینها(همیار پلیس) از آپارات

طبق قوانین پلیس و دیگران موظفند قبل از هر دوربین علائم وجود آنرا به مردم اعلام کنند ولی چون همیشه مقدور نیستند این دستگاه وظیفه آنها را انجام داده و قبل از رسیدن به این دوربینها هشدار داده تا شما متوجه شوید . در واقع همیار پلیسه .
۰۶:۱۸:۵۲, ۵ شهریور ۱۳۹۴
اپارات