5

دانلود ویدیوی رحمن۱ ـ صبای حزین ـ استاد ناصر گلستانی داریانی ـ۱۳۷۹ از آپارات

مدرس ـ مشاور ـ داور..... مقطعی از سوره رحمن در مقام صبا
۰۴:۵۴:۲۲, ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
اپارات