16

دانلود ویدیوی سوگند در ماهور ـ استاد ناصر گلستانی داریانی ـ ۱۳۷۵ از آپارات

مدرس ـ مشاور ـ داور..... مقطعی از سوره تکویر ـ اشاره ای به دلکش و نیشابورک در ماهور
۱۸:۵۷:۱۲, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اپارات