9

دانلود ویدیوی اوجی در نهاوند ـ استاد ناصر گلستانی داریانی ـ ۱۳۸۰ از آپارات

مدرس ـ مشاور ـ داور...فرازی در پرده نهاوند و اصفهان ـ مقطعی از سوره مدثر
۰۸:۱۴:۳۱, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
اپارات