47

دانلود ویدیوی مدرس فن بیان - مدرس زبان بدن - مدرس سخنوری و سخنرانی از آپارات

مدرس فن بیان استاد فن بیان و کاهش استرس در جلسات مدرس زبان بدن استاد زبان بدن و کنترل دراصول و فنون مذاکره مدرس سخنوری و سخنرانی
۰۶:۳۷:۱۹, ۱۴ آذر ۱۳۹۵
اپارات