2

دانلود ویدیوی انفجار بالن در برخورد با برق فشار قوی (فیلم) از آپارات

ویدیو انفجار بالن در برخورد با برق فشار قوی از کانال پیمانکاران
۰۰:۱۳:۰۰, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
اپارات