2

دانلود ویدیوی نحوه عملکرد تفکیک طلا با فلزیاب ( کیلیپ ) از

نحوه عملکرد تفکیک طلا با فلزیابhttp://www.tja777.ir نحوه عملکرد تفکیک طلا با فلزیاب به قدرت تفکیک DISCRIMINATE تعیین شده در مدار فلزیابMETAL DETECTOR طبق تنظیمات میباشد و تفکیک فلزیاب METAL DETECTOR DISCRIMINATE در فلزیابMETAL DETECTOR مغناطیسی ...
۰۹:۳۰:۱۱, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷