6

دانلود ویدیوی فلزیاب مغناطیسی صددرصد حذف ذرات ( فیلم ) از

فلزیاب مغناطیسی صد در صد حذف فلزیاب مغناطیسی MAGNETIC METAL DETECTOR که ابراز میگردد صد در صد میتواند حذف ذرات نماید با اصول علمی عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مطابقت ندارد زیرا فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج طبق اصول میدان م ...
۰۸:۲۴:۵۶, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷