8

دانلود ویدیوی تنظیمات حذف ذرات فلزیاب ( کیلیپ ) از

تنظیمات حذف ذرات فلزیاب فلزیاب در هر شرایطی نیازمند تنظیم مربوط به همان وضعیت در صحنه کار میباشد و ذرات از منابعی است که در هر صحنه کار میتواند وجود داشته باشد و این ذرات انرژی میتواند از انواع متفاوت باشد و هر نوع از ذرات میتواند یک نوع واکنش مربوط ...
۰۸:۲۴:۵۱, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷