3

دانلود ویدیوی فلزیاب تفکیک دار خطا هر نوع هدف طلا ( فیلم ) از

فلزیاب تفکیک دار خطا هر نوع هدف طلا هر نوع هدف طلا GOLD TARGET میتواند اختلال در شرایط تشخیص فلزیاب را ایجاد نماید با انکه طلا GOLD خود مورد نظر اپرتور برای تفکیک DISCRIMINATION میباشد ولی طلا GOLD میتواند اطراف خود را تحت شعاع ذرات انرژی خود قرار ...
۰۶:۲۸:۵۱, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷