1

دانلود ویدیوی بررسی میزان بلوغ سنگ های منشاء هیدروکربنی در چاه های نفتی (فیلم) از آپارات

http://724doc.com/1182 **بررسی میزان بلوغ سنگ های منشاء هیدروکربنی در چاه های نفتی**هدف از این پایان نامه بررسی میزان بلوغ سنگ های منشاء هیدروکربنی در چاه های نفتی حوضه رسوبی زاگرس می باشد* http://724doc.com/1182 **
۱۲:۱۵:۵۵, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
اپارات