8

دانلود ویدیوی کیستکه بااین کلیپ تکان نخوردهرروزعاشوراهرزمینی کربلاست (فیلم) از آپارات

آنهاکه رفتندکاری حسینی کردندوآنهاکه ماندندبایدکاری زینبی کنندوگرنه یزیدی اند.(دکترعلی شریعتی) ...--مابایدراه شهدامان راادامه بدهیم حتی دراوج سختیها...آنهاکه با4تامشکل اصل انقلاب ورهبری راهدف قرارمیدهندبیدارشوند
۰۲:۴۸:۰۵, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
اپارات