5

دانلود ویدیوی شمارش معکوس کیپ تاون آفریقای جنوبی تا بی آبی کامل (فیلم) از آپارات

شمارش معکوس به روز صفر: کیپ تاون با استفاده از شیرهای روزانه خاموش می شود. شهروندان دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی در حال آماده شدن برای روز صفر هستند که در تاریخ 9 ژوئیه برنامه ریزی شده است، زمانی که اکثر آب های شهر خاموش می شود. پس از سه سال خشکسالی و ادعای مدیریت غلط سیاسی، شهر به نقطه ناپایدار می رسد.Count down to Day Zero: Cape Town braced for day taps run dry.Citizens in South Africa’s second-
۱۰:۳۶:۴۰, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
اپارات