11

دانلود ویدیوی کارگشا، سامانه جامع صنعت ساختمان ( فیلم ) از

سامانه کارگشا ارایه دهنده کلیه امور مربوط به خدمات اینترنتی قابل ارایه صنعت ساختمان شامل مشاوره، انعقاد قراداد، مطالعات امکان سنجی، ارایه نقشه های اجرایی، ارایه کتب و نرم افزارهای تخصصی، مطالعات مدرن سازی و هوشمندسازی، برگزاری مزایدات و مناقصات، معرفی ...
۱۶:۵۶:۱۹, ۲۳ دی ۱۳۹۶