53

دانلود ویدیوی درمان تب های شدید بلغمی پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرستی در شبکه جهانی ولا ( کیلیپ ) از

درمان, شدید, بلغمی, پاسخ, دکتر, ضیایی, برنامه, حدیث, تندرستی, شبکه, جهانی
۱۰:۳۷:۱۳, ۱۷ دی ۱۳۹۶