50

دانلود ویدیوی شرح شمس -ج 30:"من از کجا پند از کجا" استادعلی حاجی بلند از آپارات

شرح شمس -ج 28:"ای یار من ای یار بی زنهار من" حاجی بلند غزل شماره 9 من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا نانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ساقیا ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا اول بگیر
۱۷:۳۰:۰۳, ۳۰ آبان ۱۳۹۵
اپارات