35

دانلود ویدیوی مامورسرشماری ویک مادر چشم به راه از آپارات

مامور سرشماری:سلام مادرجانمیشه لطفا بیای دم در؟؟؟سلام پسرم... بفرما ؟؟؟از سرشماری مزاحمت میشم. مادر توی این خونه چند نفرید؟؟اگه میشه برو شناسنامه هاتونو بیار که بنویسمشون...مادر آهسته و آروم لایِ در رو بیشتر باز کرد... سر و ته کوچه رو یه نگاهی انداخت...چشماش پر اشک شد و گفت:پسرم، قربونت برم، میشه مارو فردا بنویسی...!!!؟؟؟ مأمور سرشماری، پوزخندی زد و گفت:مادر چرا فردا؟؟..................
۰۶:۵۷:۵۰, ۳۰ آبان ۱۳۹۵
اپارات