21

دانلود ویدیوی مرفین....................تو بخند از آپارات

خِیْلےْ وَقْتِهـْ کِهـْ دیگِهـْ خوابےْ نِمیبیْنَمـْ... چِهـْ بِرِسِهـْ بِهـْ رویـآ..[!] گآهےْ وقتآ دِلِتـْ واسِهـْ کآبوسِتـْ هَمـْ تَنْگـْ میشِهـْ... :)
۱۶:۵۷:۵۲, ۲۹ آبان ۱۳۹۵
اپارات