42

دانلود ویدیوی بخش۲ازدوره۲ قسمت اول رادیو همیار ناظر-عدم ایستایی ذاتی از آپارات

بخش دوم از دوره دوم رادیو همیار ناظر-عدم ایستایی ذاتی مباحث مطرح شده: عدم ایستای ذاتی ساختمان، ماده 333 قانون مدنی-بند14ماده 55 و كاربردهای آن در ساختمان سازی -شرح حادثه -تناقض در آرا محاكم قضایی در دو حادثه مشابه گویندگان:جناب آقای مهندس كامیار میررضوی و جناب آقای مهندس حمیدرضا افتخاری فرد
۱۸:۱۲:۲۹, ۴ مرداد ۱۳۹۴
اپارات