17

دانلود ویدیوی مسابقه شطرنج آموزشی - گشایش پیاده وزیر - سیستم کوله - ب از آپارات

مسابقه شطرنج آموزشی - گشایش پیاده وزیر - سیستم کوله - با زیرنویس
۲۱:۳۲:۵۱, ۲۴ تیر ۱۳۹۵
اپارات