9

دانلود ویدیوی مسابقه شطرنج آموزشی - گشایش پیاده وزیر - سیستم کوله - ب از آپارات

مسابقه شطرنج آموزشی - گشایش پیاده وزیر - سیستم کوله - با زیرنویس
۰۲:۳۲:۵۱, ۲۵ تیر ۱۳۹۵
اپارات