68

دانلود ویدیوی جدا شدن هوا از روغن توربین از آپارات

در کمتر از سه دقیقه خواهید آموخت: • انواع حالات هوا در روغن • شواهد نشان دهنده وجود هوا در روغن • نرخ جدا شدن هوا از روغن • مشکلات به وجود آمده به دلیل وجود هوا در روغن • حجم نمونه روغن، پریود زمانی نمونه گیری، مقادیر مجاز Air release روغن توربین و قیمت آزمایش طبق استاندارد ASTM D 3427
۰۶:۵۱:۱۲, ۱۰ تیر ۱۳۹۵
اپارات