37

دانلود ویدیوی آب در روغن توربین از آپارات

در کمتر از سه دقیقه خواهید آموخت: • منشا آب و حالات آب در روغن توربین • سطح اشباع شدن روغن • حضور آب در روغن توربین چه آسیب هایی ایجاد میکند • پدیده Micro pitting • تست Crackle و تست Karl fischer • حداکثر میزان مجاز آب روغن توربین • حجم نمونه روغن، پریود زمانی نمونه گیری و قیمت آزمایش اندازه گیری آب طبق استاندارد ASTM D 1744
۱۱:۱۱:۵۱, ۶ تیر ۱۳۹۵
اپارات