36

دانلود ویدیوی نرم افزار مالی مراکز شعب از سری نرم افزارهای مالی چرتکه از آپارات

نرم افزار فوق ، جهت ثبت اطلاعات هر دفتر به تفکیک و گزارش گیری به تفکیک و تجمیع کاربرد دارد ، جهت اطلاعات بیشتر به سایت IRANRPC.IR مراجعه نمایید
۱۶:۲۲:۴۰, ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
اپارات