42

دانلود ویدیوی احادیث حضرت محمدص درمورد کاشت درخت و معرفی طرح نذر درخت از آپارات

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خونiscdp.tums.ac.ir(واقع دربیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.داوطلبان ثبتنام درهرجای جهان میتوانندبامراجعه لینک زیرمرکز مربوط بکشورشان پیدا:http://www.bmdw.org/index.php?id=addresses
۱۹:۳۸:۴۹, ۱ آذر ۱۳۹۴
اپارات