11

دانلود ویدیوی فیتیله زنده به لبخند ما (زیباترین ترانه عمو های فیتیله) از آپارات

یه روز از رون روزای شیرین قدیم، با شور جوونی همه از راه اومدیم، تو صندوق ما نمایش و قصه و غم داشتیم، حکایت های کوتاه و بلند، گاهی غم و پشت خنده پنهون کردیم، با خنده روزهای سخت را آسون کردیم، دور و بر ما پر از تماشاگر شد، رو صحنه بازیگری عمری سر شد ...
۱۶:۰۵:۰۶, ۲۳ آبان ۱۳۹۴
اپارات