1

دانلود ویدیوی بازتاب جهانی تظاهرات ترکها به توهین فیتیله-شبکهTRTترکیه از آپارات

در این کلیب گفته میشود که ترکهای ایران خواستارتدریس به زبان مادری خود هستند
۱۳:۱۳:۱۳, ۲۳ آبان ۱۳۹۴
اپارات