17

دانلود ویدیوی اعتراض مردم زنجان به واکنش توهین برنامه فیتیله به ترکها از آپارات

با سخنان استاد هوشنگ جعفری در خیابان امام زنجان - اعتراض مردم زنجان - تبریز - ارومیه - اردبیل - تورکها - اذریها - شبکه دو - فیتیله ها -با غیرت
۱۸:۳۴:۲۵, ۱۹ آبان ۱۳۹۴
اپارات