122

دانلود ویدیوی سیل اخیر روستای تنگ داراب ریکا از آپارات

به علت بیتوجهی مسئولان سیل خسارت های زیادی را در بر داشته است آیا نمی توانم بااحداث یک سد جلوی این خسارات را گرفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰۷:۴۹:۰۰, ۱۴ آبان ۱۳۹۴
اپارات