72

دانلود ویدیوی سیل اخیر روستای تنگ داراب ریکا از آپارات

به علت بیتوجهی مسئولان سیل خسارت های زیادی را در بر داشته است آیا نمی توانم بااحداث یک سد جلوی این خسارات را گرفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰۷:۴۹:۰۰, ۱۴ آبان ۱۳۹۴
اپارات