34

دانلود ویدیوی برگزاری نماز ظهر عاشورا در میدان شبیه خوانی صومعه علیا از آپارات

امسال نماز ظهر عاشورا در میدان اصلی روستای صومعه علیا و توقف نیم ساعتی شبه خوانی و با حضور گسترده اهالی روستای صومعه علیا رنگ و بوی دیگری به عزاداری روز عاشورا بخشید.با تشکر از بانیان این اقدام
۱۰:۲۶:۰۸, ۱۱ آبان ۱۳۹۴
اپارات