6

دانلود ویدیوی آلودگی شدید هوا درخوزستان رانندگی با خودرو را سختتر کرد (فیلم) از آپارات

آلودگی شدید هوا در خوزستان رانندگی با خودرو را سخت کرده است
۱۰:۳۱:۰۸, ۳۰ آبان ۱۳۹۶
اپارات