13

دانلود ویدیوی بحث كاك زانا و خنجر زهراگین ماموستا علی باپیر (فیلم) از آپارات

ماموستا کریکار/ بحث كاك زانا هموندی و خنجر زهراگین ماموستا علی باپیر علیه مسلمانان / باسی کاک زانا هه مه وه ندی و خه نجه ره ژه هراویه که ی ماموستا عه لی باپیر
۲۱:۰۲:۲۰, ۱۷ آبان ۱۳۹۶
اپارات