12

دانلود ویدیوی گزیده دیالوگ های فیلم سوته دلان: این سکانس با اصرار بهروز وثوقی بدون کات فیلمبرداری شد ( فیلم ) از

گزیده دیالوگ های فیلم سوته دلان: این سکانس با اصرار بهروز وثوقی بدون کات فیلمبرداری شد
۰۸:۱۴:۱۶, ۱۵ آبان ۱۳۹۶