78

دانلود ویدیوی سبزی خردکن - سبزی خردکن گریبکسی خانگی (نوا الکتریک) ( کیلیپ ) از

دستگاه سبزی خردکن و رب گیر سطلی خانگی - تنها سبزی خردکن که سیستم موتور و گریبکس (چرخ گوشت ناسیونال) استفاده می کند.موتور های چرخ گوشت از نوع انیورسال می باشد که حتما باید گریبکس روی آن نصب شده باشد.و تمامی سبزی خردن های بازار از موتور های معمولی مانند ...
۲۰:۵۳:۲۰, ۱۴ آبان ۱۳۹۶