4

دانلود ویدیوی آمریکا این دولت و آن دولت ندارد بازاری‌‌ها از آمریکا و برجام می‌گویند ( کیلیپ ) از

در بازار تهران و در هیاهو و شلوغی این روزهای دنیای سیاست، بازاریان تهران از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران گفتند.
۰۴:۱۷:۰۴, ۳۰ مهر ۱۳۹۶