7

دانلود ویدیوی خوشی های کوچک زندگی (فیلم) از آپارات

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن ، گردشـــی در کوچــه باغ راز کن / هر که عشقش در تماشا نقش بست ، عینک بد بینی خود را شکسـت / علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت ، عشق اسطرلاب اسرار خداست / من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام ، درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام / دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها ، می تپــد دل در شمیــــم یاسها / زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست زندگی باغ تماشـــای خداسـ
۱۶:۱۲:۲۱, ۲۸ مهر ۱۳۹۶
اپارات