9

دانلود ویدیوی کلیپ «انتهای راه» درباره برجام ( فیلم ) از

ویژه بررسی برجام و سرانجام مذاکره با شیطان بزرگ
۱۰:۰۴:۲۴, ۲۱ مهر ۱۳۹۶