16

دانلود ویدیوی گوگل چگونه نتایج جستجو را دستکاری می‌کند؟ ( فیلم ) از

به راحتی هر چیزی که بخواهند را به شما نمایش می دهند و هر چیزی که بخواهند را سانسور می کنند.
۱۰:۰۴:۱۹, ۲۱ مهر ۱۳۹۶