15

دانلود ویدیوی تحریم شرکتهای دارویی ایران در نمایشگاه بین المللی ( فیلم ) از

لغو تحریم پیشکش، پسابرجام تحریم جدید نیافریند!/ تحریم شرکتهای دارویی ایران در نمایشگاه بین المللی/ بازنشر در دوران پسابرجام شرکت های ایرانی شرکت در بزرگترین نمایشگاه دارویی جهان را نداشتند! در این نمایشگاه نه تنها هیچ یک از غرفه ها دارویی ایرانی اجازه ی نصب پرچم ایران را ندارند بلکه حتی حضور نام های ایرانی نیز در این نمایشگاه ممنوع است و سیناژن نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دارویی ایرانی با نام یک شرکت انگلیسی در این نمایشگاه حضور یافته است!! این درحالی بود که قبل از برجام هیچ محدودیتی از این بابت وجود نداشت!
۰۹:۴۱:۲۰, ۲۱ مهر ۱۳۹۶