6

دانلود ویدیوی نماهنگ «دنیای ظلم» ( فیلم ) از

نماهنگ «دنیای ظلم»/ سکوت معنادار دنیا در قبال کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار
۰۹:۴۱:۱۷, ۲۱ مهر ۱۳۹۶