21

دانلود ویدیوی بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هییت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها ( فیلم ) از

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هییت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها بررسی, رابطه, میزان, کارآفرینی, هییت, مدیره, شرکت, تعاونی, میزان, سودآوری, شرکتها
۱۲:۳۲:۳۵, ۱۸ مهر ۱۳۹۶