152

دانلود ویدیوی دستگاه کباب گیر کباب زن اتوماتیک مدل PS400H-گروه تولیدی صنعتی پویا صنعت ( فیلم ) از

دستگاه کباب گیر کباب زن اتوماتیک مدل PS400H دستگاه کباب گیر- این دستگاه با نام های دیگری چون:(دستگاه کباب زن -دستگاه سیخ گیر-دستگاه کباب پیچ-دستگاه کوبیده زن-دستگاه کباب سیخ کن-دستگاه کباب ساز-دستگاه کبابگیر-دستگاه سیخ گیر-– دستگاه کبابزن) نیز ...
۰۸:۳۰:۱۵, ۳ مهر ۱۳۹۶