6

دانلود ویدیوی خانم بهشتی | جواهر دوزی (2) ( کیلیپ ) از تبیان

آموزش جواهر دوزی توسط خانم بهشتی در بخش آموزش هنری برنامه رنگ زندگی شبکه قزوین.
۱۹:۲۵:۳۲, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
تبیان