_همه_بازنشسته‌های_فدراسیون_حقوق_گرفته‌اند عابدینی: پول نقد همراه تیم ملی ضروری بود

عابدینی: پول نقد همراه تیم ملی ضروری بود